Guziki

Status prawny

Szkoła jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

  • Organem prowadzącym jest Wydział Edukacji
  • Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203)
  • Statut Szkoły Podstawowej

Statut szkoły.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

02-02-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 326